15 MÅNADER MED PHOTO BOOTH
från november 2007 till början på februari 2009